creditonhand

เทพเจ้า/เสริมดวง

creditcard
เสริมดวง ไหว้ (ทีกงแซ)วันสงกรานต์ปีนี้ มีโปรแกรมไปไหนกันบ้างเอ่ย ถ้าหากว่าใครยังไม่โปรแกรมจะเดินทางไปไหน ลองมาดูนี่เลยค่ะ อีกหนึ่งกิจกรรมเด่ ขอแนะนำ ให้ได้ลองไปทำตามกัน นั่นก็คือ การไปทำบุญ ไหว้เทพยดาฟ้าดิน (ทีกงแซ) เสริมดวง รับปีใหม่ของไทย นั่นเองค่ะ .....สำหรับการ บูชาทีกง ทีตี่แป่บ้อ หรือเทพยดาฟ้าดินนั้น ชาวจีนและคนไทยมีความเชื่อถือว่าเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับโลกมนุษย์มาก่อนสิ่ง อื่นสิ่งใด เชื่อว่า "สิ่งศักดิ์สิทธิ์ และดวงวิญญาณของบรรพบุรุษจะไปสถิตอยู่เบื้องบนสวรรค์ เมื่อสักการบูชาแล้วจะดลบัลดาลความร่มเย็นเป็นสุข บันดาลความอุดมสมบูรณ์"

.....และการสักการบูชาทีกง ทีตี่แป่บ้อ ถือเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อดวงวิญญาณของบรรพบุรุษด้วย บ้างก็มีความเชื่อว่าในเวลาที่เราอยู่นอกเคหสถาน ทีกง ทีตี่แป่บ้อ หรือเทพยดาฟ้าดินนี้เป็นผู้ปกป้องคุ้มครองให้ปลอดภัยจากภัยพิบัติทั้งหลาย ทั้งปวงให้กับผู้ที่บูชา

.....สำหรับคนไทยก็มีความเชื่อใน เรื่องของบวงสรวงเทพยดาฟ้าดิน เนื่องจากเป็นสังคมกสิกรรมเกี่ยวข้องกับดิน ฟ้า อากาศ จึงมีความเชื่อกันว่า การบวงสรวงเทพยดาฟ้าดิน การสักการบูชาเทพต่างๆ ที่เกี่ยวกับดิน น้ำ ลม ไฟ จะสามารถบันดาลความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ธัญญาหาร และความร่มเย็นเป็นสุข ซึ่งก็เป็นแนวคิดทางพุทธศาสนาที่สอดคล้องกัน

.....การไหว้ทพยาดาผืนดิน นิยมไหว้กันแทบทุกบ้าน จะหมายถึงการไหว้เจ้าที่ กับไหว้บรรพบุรุษ เครื่องเซ่นสำหรับไหว้เจ้าที่จะจัดเป็น 1 ชุด เครื่องเซ่นสำหรับบรรพบุรุษจะจัดเป็นอีกชุดต่างหาก การไหว้เจ้าในตอนเช้า โดยไหว้เจ้าที่ก่อน พอสายหน่อยจึงจะจัดโต๊ะไหว้บรรพบุรุษ ของ ไหว้จะมีของคาว ของหวานผลไม้ และเครื่องดื่ม โดยมีกับข้าวคาวเพิ่มเข้ามาสำหรับการไหว้บรรพบุรุษซึ่งมีธรรมเนียมว่าต้อง ให้มีของน้ำ 1 อย่าง เช่น แกงจืด การจัดของไหว้ ถ้าจัดใหญ่ นิยมเป็นตัวเลข 5 คือ มีของคาว 5 อย่าง ของหวาน 5 อย่าง ผลไม้ 5 อย่าง ถ้าจัดเล็ก ก็เป็นชุดละ 3 อย่าง หรือจะมีแค่อย่างเดียวก็ได้ ของคาว

.....ถ้าจัดเป็นชุดใหญ่ มี 5 อย่าง เรียกว่า โหงวแซ ประกอบด้วย หมู ไก่ ตับ ปลา และกุ้งมังกร จึงนิยมไหว้เป็ดหรือปลาหมึกแห้งแทน ถ้าไหว้ชุดเล็ก มีของคาว 3 อย่าง เรียกว่า ซาแซ ของหวานถ้ามี 5 อย่าง เรียกว่า โหงวเปี้ย อาจเป็นซาลาเปาไส้หวาน ขนมไข่ ขนมถ้วยฟู ขนมกุ่ยช่าย และขนมจันอับ เป็นต้น ขนมถ้ามี 3 อย่าง เรียกว่า ซาเปี้ย เช่นเดียวกับผลไม้ ถ้ามี 5 อย่าง เรียก โหงวก้วย

.....ถ้ามี 3 อย่าง เรียกว่า ซาก้วย ผล ไม้ที่ใช้ไหว้ จะนิมเลือกชนิดที่มีอะไรที่เป็นมงคลอยู่ในตัว ส้ม คำจีนเรียกว่า ไต้กิก แปลว่า โชคดี องุ่น คำจีนเรียกว่า พู่ท้อ หมายถึง งอกงาม สับปะรด คำจีนเรียกว่า อั้งไล้ แปลว่า มีโชคมาหา กล้วย มีความหมายถึงการมีลูกหลานสืบสกุล ที่ในกระถางธูปที่ใช้ไหว้เจ้า บางคนนิยมใส่ "โหงวจี้" สำหรับปักธูป โหงวจี้นี้ประกอบด้วยเมล็ด 5 อย่าง คือ ข้าวสาร ข้าวเหนียว ถั่วเขียว ถั่วดำ และเชื้อแป้ง (ยีสต์) โดยถือว่าเมล็ดทั้งห้าคือบ่อเกิดของการเจริญเติบโต อุปมาอุปไมยให้การไหว้เจ้านี้นำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรือง

.....แต่การใช้โหงวจี้ปักธูป มีข้อจำกัดว่า ใช้ได้แต่ในบ้าน ถ้าเป็นการไหว้นอกบ้าน ต้องใช้ข้าวสารหรือทราย มิฉะนั้นเชื้อแป้งเมื่อถูกความชื้น เช่น ฝน หรือน้ำค้าง จะทำให้แข็งตัว แล้วปักธูปไม่ลง เมื่อไหว้เจ้าเสร็จก็เผากระดาษเงินกระดาษทองเป็นการปิดท้าย รายการ

.....ฉะนั้นโดยความเชื่อว่า ฮ่องเต้ คือโอรสของสวรรค์ เป็นผู้ประกอบพิธีกรรม ส่วนคนไทยเราก็ให้ความสำคัญกับการบวงสรวงเทพยดา-ฟ้าดินมายาวนานแล้วเช่น เดียวกัน โดยในสังคมกสิกรรมทุกสังคมก็มีพิธีกรรมต่างๆ เพื่อบวงสรวงบูชาเทพยดาฟ้าดิน เกี่ยวกับพืชพันธุ์ธัญญาหาร ขอฟ้าขอฝน หรือการบูชาเทพต่างๆ ที่เกี่ยวกับดิน น้ำ ลม ไฟ เช่นการบูชาพระแม่ธรณี พระแม่โพสพ และพระแม่คงคา ซึ่งก็ล้วนแล้วแต่เป็นการบูชาเทพยดาฟ้าดินทั้งสิ้น

 

 

ขอบคุณข้อมูลจาก mthai.com

ขอบคุณภาพประกอบจาก madchima.org